13 ਮਾਰਚ, 2023 ਲਈ ਜੋਤਸ਼ੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ

Horoscope Today Astrological prediction
Horoscope Today Astrological prediction
13 ਮਾਰਚ, 2023 ਲਈ ਜੋਤਸ਼ੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ

ਮੇਖ (21 ਮਾਰਚ-20 ਅਪ੍ਰੈਲ)

ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਨ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਆਪਣੀ ਕਸਰਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਅਕਾਦਮਿਕ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।  Find out astrological prediction

ਪਿਆਰ ਫੋਕਸ: ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਲੱਕੀ ਨੰਬਰ : 6

ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਰੰਗ: ਮਰੂਨ

ਟੌਰਸ (21 ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ 20)

ਅੱਜ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪੂਰੇ ਉਛਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਐਰੋਬਿਕ ਕਸਰਤਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਦਮਿਕ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਅਟੱਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।  Find out astrological prediction

ਪਿਆਰ ਫੋਕਸ: ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਨ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਲੱਕੀ ਨੰਬਰ : 11

ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਰੰਗ: ਪੀਲਾ

ਮਿਥੁਨ (21 ਮਈ-21 ਜੂਨ)

ਕਿਸੇ ਮਾਹਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬੱਚਤ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕੰਮ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਉਤਪਾਦਕਤਾ, ਲਾਭ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਪੈਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਕਾਦਮਿਕ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ।  Find out astrological prediction

ਪਿਆਰ ਦਾ ਫੋਕਸ: ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਚਾਲਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।
ਲੱਕੀ ਨੰਬਰ : 7

ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਰੰਗ: ਕੇਸਰ

ਕੈਂਸਰ (22 ਜੂਨ-22 ਜੁਲਾਈ)

ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਦਿਖਾਏਗੀ। ਵਿੱਤੀ ਮੋਰਚਾ ਵਧਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਰਿਟਰਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕੰਮ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।  Find out astrological prediction

ਪਿਆਰ ਫੋਕਸ: ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਲੱਕੀ ਨੰਬਰ : 2

ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਰੰਗ: ਮੈਜੈਂਟਾ

LEO (23 ਜੁਲਾਈ-23 ਅਗਸਤ)

ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਝਗੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਹਿ-ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਠੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ, 13 ਮਾਰਚ, 2023 ਨੂੰ ਲੀਓ ਰਾਸ਼ੀਫਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਲਵ ਫੋਕਸ: ਤੁਹਾਡੀ ਲਵ ਲਾਈਫ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਚਮਕਦਾਰ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।

ਲੱਕੀ ਨੰਬਰ : 15

ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਰੰਗ: ਆੜੂ

ਕੰਨਿਆ (24 ਅਗਸਤ-23 ਸਤੰਬਰ)

ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੌਲਤ ਦੇ ਵਰਦਾਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਭੂਮਿਕਾ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਖਾਣਾ ਸੀਮਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਗ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ B ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਦਮਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਧਾਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗੀ। ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਪਿਆਰ ਫੋਕਸ: ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅੱਜ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਲੱਕੀ ਨੰਬਰ : 2

ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਰੰਗ: ਕਰੀਮ

ਲਿਬਰਾ (24 ਸਤੰਬਰ-23 ਅਕਤੂਬਰ)

ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਲਾਭਦਾਇਕ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਯੋਗਾ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਅੱਜ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਲਾਭ ‘ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਹੀ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ।

ਪਿਆਰ ਦਾ ਫੋਕਸ: ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬੰਧਨ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਲੱਕੀ ਨੰਬਰ : 1

ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਰੰਗ: ਚਾਂਦੀ

ਸਕਾਰਪੀਓ (ਅਕਤੂਬਰ 24-ਨਵੰਬਰ 22)

ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਨ੍ਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅੱਜ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਕਸਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਕਾਦਮਿਕ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਕਿਸਮਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਚੋ।

ਪਿਆਰ ਫੋਕਸ: ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲੱਕੀ ਨੰਬਰ : 15

ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਰੰਗ: ਗੋਲਡਨ

ਧਨੁ (23 ਨਵੰਬਰ-21 ਦਸੰਬਰ)

ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਆਦਰਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਨ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਘਰੇਲੂ ਮੋਰਚਾ ਸਥਿਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਨ. ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਰਡੀਓ ਵਰਕਆਉਟ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਹੋਵੋ। ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਚਮਕਦੇ ਹਨ. Find out astrological prediction

ਲਵ ਫੋਕਸ: ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਲੱਕੀ ਨੰਬਰ : 3

ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਰੰਗ: ਚਿੱਟਾ

ਮਕਰ (22 ਦਸੰਬਰ-21 ਜਨਵਰੀ)

ਅੱਜ ਵਿੱਤੀ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਸਿਤਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਜਾਂ ਜਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲਗਨ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਪਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਲੰਬੀ ਡਰਾਈਵ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਦਮਿਕ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਡਦੇ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪਾਵੇਗਾ।

ਪਿਆਰ ਫੋਕਸ: ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਨਿੱਘ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ Find out astrological prediction

ਲੱਕੀ ਨੰਬਰ : 11

ਲੱਕੀ ਰੰਗ: ਮਰੂਨ

ਕੁੰਭ (22 ਜਨਵਰੀ-ਫਰਵਰੀ 19)

ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਇੱਕ ਮਨੋਬਲ ਬੂਸਟਰ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਦਿਨ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਆਦਰਸ਼ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ਾਜਨਕ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਪੱਤੀ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।

ਪਿਆਰ ਫੋਕਸ: ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।

ਲੱਕੀ ਨੰਬਰ : 5

ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਰੰਗ: ਹਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਡ

ਮੀਨ (ਫਰਵਰੀ 20-ਮਾਰਚ 20)

ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ਾਜਨਕ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਖ਼ਤ ਕਸਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਨਿੱਘੀ ਰੁਟੀਨ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ

ਪਿਆਰ ਫੋਕਸ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸਮਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਲੱਕੀ ਨੰਬਰ : 5

ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਰੰਗ: ਗੂੜਾ ਨੀਲਾ

Also Read : Today Hukamnama darbar sahib ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ (13 ਮਾਰਚ, 2023)

[wpadcenter_ad id='4448' align='none']