ਖਾਂਸੀ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਾ: ਖੁਸ਼ਕ ਖਾਂਸੀ ਅਤੇ ਬਲਗਮ ਲਈ ਦਾਦੀ ਦੇ ਇਹ 3 ਉਪਾਅ ਅਜ਼ਮਾਓ, ਚੁਟਕੀ ‘ਚ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਖੁਜਲੀ ਦਾ ਕਾਰਨ

Home remedies for cough ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਕ ਖਾਂਸੀ ਅਤੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੇਜ਼ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਫਰਿੱਜ ਦਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੂਡ ਐਲਰਜੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲੇ ‘ਚ ਖਰਾਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਲੇ ਦੀ ਖਾਰਸ਼ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਾ: ਸਰਦੀ-ਖਾਂਸੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਠੰਡੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਗਲੇ ਵਿਚ ਖਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਖੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਜਾਂ ਖੱਟਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁੱਕੀ ਖੰਘ ਆਉਣਾ ਵੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਲੋਕ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਚੀ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਸਾਡੀ ਰਸੋਈ ‘ਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਔਸ਼ਧੀ (ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਤੱਤ) ਤੱਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੰਘ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਸ਼ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਖਾਰਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ

ਇਸ ਦੇ ਉਪਾਅ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ‘ਚ ਖੁਸ਼ਕ ਖਾਂਸੀ ਅਤੇ ਗਲੇ ‘ਚ ਖਰਾਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਮੌਸਮ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੇਜ਼ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਫਰਿੱਜ ਦਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। . ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੂਡ ਐਲਰਜੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲੇ ਦੀ ਖਰਾਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਐਲਰਜੀ ਕਾਰਨ ਖੁਸ਼ਕ ਖੰਘ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਹਾਈਡ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟੌਨਸਿਲ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। Home remedies for cough

ਗਲੇ ਦੀ ਖਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਬਲਗਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ 3 ਨੁਸਖੇ ਹਨ। ਗਲੇ ਦੀ ਖਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਬਲਗਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ 3 ਨੁਸਖੇ ਹਨ

1.ਤੁਲਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਚਾਹ | ਤੁਲਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਦੇ ਫਾਇਦੇ

ਤੁਲਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਚਾਹ | ਤੁਲਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਦੇ ਫਾਇਦੇ

ਤੁਲਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਵਿੱਚ ਕਈ ਔਸ਼ਧੀ ਗੁਣ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਦ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਵੰਡੀ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ। ਤੁਲਸੀ ਆਪਣੇ ਔਸ਼ਧੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਇਸ ਦੀ ਖਾਸੀ ਅਤੇ ਸਕਿੱਟੀ ਖਾਂਸੀ ‘ਚੰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

2.ਪੌਸ਼ਟਿਕ-ਅਮੀਰ ਮੇਥੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗਰਾਰੇ

ਪੌਸ਼ਟਿਕ-ਅਮੀਰ ਮੇਥੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗਰਾਰੇ

ਮੇਥੀ ਆਇਰਨ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਥੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਐਂਟੀ-ਇੰਫਲੇਮੇਟਰੀ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਆਕਸੀਡੈਂਟ ਗੁਣ ਗਲੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਮੇਥੀ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ‘ਚ ਭਿਓ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਕੇ ਵੱਖ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਨ ‘ਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੋ ਵਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਗਰਾਰੇ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਗਲੇ ਦੀ ਖਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਰਾਹਤ।

3.ਅਦਰਕ ਦੀ ਚਾਹ ਗਲੇ ਦੀ ਐਲਰਜੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ

ਅਦਰਕ ਦੀ ਚਾਹ ਗਲੇ ਦੀ ਐਲਰਜੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ

ਇਸ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਐਂਟੀ-ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ, ਐਂਟੀ-ਵਾਇਰਲ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਇੰਫਲੇਮੇਟਰੀ ਗੁਣ ਮੌਸਮ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ‘ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਦਰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਐਲਰਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। Home remedies for cough

NOTE: ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਲਾਹ ਸਮੇਤ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਡਾਕਟਰੀ ਰਾਏ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਹਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। ਨਿਰਪਖ ਪੋਸਟ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

Also Read : ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਸਿਸੋਦੀਆ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ: ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 8 ਘੰਟੇ ਕੀਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ; ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਸੀ

[wpadcenter_ad id='4448' align='none']