ਕੁੰਡਲੀ ਅੱਜ: 31 ਮਾਰਚ, 2023 ਲਈ ਜੋਤਸ਼ੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ

Horoscope Today Astrological prediction
Horoscope Today Astrological prediction

ਕੀ ਸਿਤਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹਨ? 31 ਮਾਰਚ, 2023 ਲਈ ਮੇਖ, ਲੀਓ, ਕੰਨਿਆ, ਤੁਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ।
ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੁਣ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਮਦਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਔਕੜਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਮੇਖ (21 ਮਾਰਚ-20 ਅਪ੍ਰੈਲ)

ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅੱਜ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਯੋਗਾ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। Horoscope Today Astrological prediction

ਪਿਆਰ ਫੋਕਸ: ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।

ਲੱਕੀ ਨੰਬਰ : 8

ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਰੰਗ: ਹਰਾ

ਟੌਰਸ (21 ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ 20)

ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਦਿਲਚਸਪ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਘੰਟੇ ਦੀ ਨੀਂਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੱਜ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। Horoscope Today Astrological prediction

ਪਿਆਰ ਫੋਕਸ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸਮਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲੱਕੀ ਨੰਬਰ : 1

ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਰੰਗ: ਕਰੀਮ

ਮਿਥੁਨ (21 ਮਈ-21 ਜੂਨ)

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੰਚਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਜ਼ਗੀ ਭਰੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਿਆਰ ਫੋਕਸ: ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਬੰਧਨ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। Horoscope Today Astrological prediction

ਲੱਕੀ ਨੰਬਰ : 9

ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਰੰਗ: ਸੰਤਰੀ

ਕੈਂਸਰ (22 ਜੂਨ-22 ਜੁਲਾਈ)

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖ਼ਬਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਧਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਫਾਈਬਰ ਖਾਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। Horoscope Today Astrological prediction

ਲਵ ਫੋਕਸ: ਤੁਹਾਡੀ ਲਵ ਲਾਈਫ ਅੱਜ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਲੱਕੀ ਨੰਬਰ : 15

ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਰੰਗ: ਲਾਲ

ਸਿੰਘ (23 ਜੁਲਾਈ-23 ਅਗਸਤ)

ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਤੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰ ਅਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਪਿਆਰ ਫੋਕਸ: ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਪਰਤਾਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲੱਕੀ ਨੰਬਰ : 3

ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਰੰਗ: ਮੈਜੈਂਟਾ

ਕੰਨਿਆ (24 ਅਗਸਤ-23 ਸਤੰਬਰ)

ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ਾਜਨਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਗਮ/ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਧਾਰਨਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯੋਗਾ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਇਹ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪੱਤੀ-ਸਬੰਧਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿਓ।

ਪਿਆਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ: ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਖਾਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।

ਲੱਕੀ ਨੰਬਰ : 1

ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਰੰਗ: ਚਿੱਟਾ

Also Read : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੁਨੀਤ ਮੋਂਗਾ, ਕਾਰਤੀਕੀ ਗੋਨਾਸਾਲਵੇਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦ ਐਲੀਫੈਂਟ ਵਿਸਪਰਰਸ ਲਈ ਆਸਕਰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ

ਲਿਬਰਾ (24 ਸਤੰਬਰ-23 ਅਕਤੂਬਰ)

ਕੰਮ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਆਦਰਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰੋ।

ਪਿਆਰ ਫੋਕਸ: ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲੱਕੀ ਨੰਬਰ : 9

ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਰੰਗ: ਮਰੂਨ

ਸਕਾਰਪੀਓ (ਅਕਤੂਬਰ 24-ਨਵੰਬਰ 22)

ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤਣਾਅ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਿੱਚ ਸਧਾਰਣਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹੋ, ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਪਿਆਰ ਫੋਕਸ: ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਲੱਕੀ ਨੰਬਰ : 22

ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਰੰਗ: ਗੋਲਡਨ

ਧਨੁ (23 ਨਵੰਬਰ-21 ਦਸੰਬਰ)

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਿਆਰ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅੱਜ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Horoscope Today Astrological prediction

ਪਿਆਰ ਫੋਕਸ: ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਲੱਕੀ ਨੰਬਰ : 4

ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਰੰਗ: ਆੜੂ

ਮਕਰ (22 ਦਸੰਬਰ-21 ਜਨਵਰੀ)

ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅੱਜ ਆਦਰਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤਸੱਲੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਪਿਆਰ ਫੋਕਸ: ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਣਸੁਲਝੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲੱਕੀ ਨੰਬਰ : 1

ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਰੰਗ: ਕੇਸਰ

ਕੁੰਭ (22 ਜਨਵਰੀ-ਫਰਵਰੀ 19)

ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਰੂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਿਆਰ ਫੋਕਸ: ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਝ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਲੱਕੀ ਨੰਬਰ : 17

ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਰੰਗ: ਗੂੜ੍ਹਾ ਨੀਲਾ

ਮੀਨ (ਫਰਵਰੀ 20-ਮਾਰਚ 20)

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅਣਸੁਲਝੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਧਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੱਕਰ ਅਤੇ ਚਰਬੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅੱਜ ਅੜਿੱਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ‘ਤੇ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਚੋ।

ਪਿਆਰ ਫੋਕਸ: ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸਮਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ।

ਲੱਕੀ ਨੰਬਰ : 1

ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਰੰਗ: ਭੂਰਾ

[wpadcenter_ad id='4448' align='none']