ਬੱਚਿਆਂ ‘ਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਗ਼ਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੋ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼

International Child Cancer Day

International Child Cancer Day

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦਿਵਸ 2024: ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦਿਵਸ ਹਰ ਸਾਲ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਬਚਪਨ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕਲੀਵਲੈਂਡ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਚਪਨ ਦਾ ਕੈਂਸਰ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਾਲ ਕੈਂਸਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੈਂਸਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕੈਂਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਲਿਊਕੇਮੀਆ, ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰ, ਲਿਮਫੋਮਾ, ਨਿਊਰੋਬਲਾਸਟੋਮਾ, ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਇਕ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕੁਝ ਆਮ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਹਨ ਬਚਪਨ ‘ਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣ

ਬੁਖਾਰ ਹੋਣਾ : ਬਾਰ ਬਾਰ ਬੁਖਾਰ ਹੋਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫਲੂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਮਤਲੀ : ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੀਅ ਕੱਚਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਉਲਟੀ ਆਉਣਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਲਓ।

ਭਾਰ ਘਟਣਾ- ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਭਾਰ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਝੁਲਸਣਾ : ਖੇਡਦੇ ਸਮੇਂ ਬੱਚੇ ਅਕਸਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਝੁਲਸਣ ਵਰਗੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ- ਅਕਸਰ ਹੱਡੀਆਂ ਜਾਂ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਜਾਂ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਿਰਦਰਦ : ਅਕਸਰ ਸਵੇਰੇ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਲਟੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਣਾ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ।

ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ – ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

READ ALSO: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 2 ਰੁਪਏ ਵਾਲ਼ੇ ਪਤੰਗ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਪਾ ਰਹੇ ਮਾਤ, ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਂਸਲਾ ਹੈ ਵੇਖਣ ਯੋਗ

ਥਕਾਵਟ : ਜੇ ਬੱਚਾ ਅਕਸਰ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੇ ਖੇਡਣਾ ਅਤੇ ਕੁੱਦਣਾ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਓ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਗੰਢ ਬਣਨਾ : ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗਲੇ, ਪੇਟ, ਕੱਛ ਜਾਂ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੰਢ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ। ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ।

International Child Cancer Day

[wpadcenter_ad id='4448' align='none']