ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਪੈਨ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮਿਤੀ। ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ

Link Aadhaar PAN New Update
Link Aadhaar PAN New Update

ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ (CBDT) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਥਾਈ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ (PAN) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਿਤੀ 30 ਜੂਨ, 2023 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਦੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਆਪਣਾ ਪੈਨ ਦੇਣ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੇ। Link Aadhaar PAN New Update

ਸੀਬੀਡੀਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਪੈਨ ਲਿੰਕ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

ਅਜਿਹੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਰਿਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ Link Aadhaar PAN New Update
ਜੇਕਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਆਪਣੀ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਿਫੰਡ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਦੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। Link Aadhaar PAN New Update
ਸਰੋਤ ‘ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟੈਕਸ (TDS) ਅਤੇ ਸਰੋਤ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ (TCS) ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਦਰ ‘ਤੇ ਕਟੌਤੀ/ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਟੈਕਸਦਾਤਾ 1,000 ਰੁਪਏ ਲੇਟ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਆਧਾਰ-ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਲਿੰਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ?

ਆਧਾਰ-ਪੈਨ ਲਿੰਕਿੰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਹੋਮਪੇਜ ‘ਤੇ, ਤੁਰੰਤ ਲਿੰਕ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਆਧਾਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰੋ
ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਪੰਨੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਖੇਤਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨੂੰ ਪੈਨ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਸਰਵਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਪੌਪ-ਅੱਪ ਸੁਨੇਹਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਜੇਕਰ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਪੈਨ ਲਿੰਕ ਹਨ, ਤਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ: “ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੈ”।


ਜੇਕਰ ਦੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਕ੍ਰੀਨ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ: “ਪੈਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਪੈਨ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਲਿੰਕ ਆਧਾਰ’ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ”।
ਜੇਕਰ ਆਧਾਰ-ਪੈਨ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਖੇਗਾ: “ਤੁਹਾਡੀ ਆਧਾਰ-ਪੈਨ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਲਈ UIDAI ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੋਮ ਪੇਜ ‘ਤੇ ‘ਲਿੰਕ ਆਧਾਰ ਸਥਿਤੀ’ ਲਿੰਕ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। .”
ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਲੌਗਇਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ:

ਲੌਗਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨੂੰ ਹੋਮਪੇਜ ‘ਤੇ ‘ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ’ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ‘ਲਿੰਕ ਆਧਾਰ ਸਥਿਤੀ’ ਵਿਕਲਪ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਹ ‘ਮਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ’ ‘ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਲਿੰਕ ਆਧਾਰ ਸਟੇਟਸ’ ਵਿਕਲਪ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। Link Aadhaar PAN New Update
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਧਾਰ ਪੈਨ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ‘ਲਿੰਕ ਆਧਾਰ ਸਟੇਟਸ’ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (UIDAI) ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੈੱਕ-ਦੀ-ਸਟੇਟਸ ਵੀ ਦਿਖਾਏਗੀ। ਸੀਬੀਡੀਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 51 ਕਰੋੜ ਪੈਨ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

[wpadcenter_ad id='4448' align='none']