ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾ ਦੱਸੋ ਪੂਰਾ ਅਧਾਰ ਨੰਬਰ , ਇਸ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖੋ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੈਫ਼ ,ਇੰਝ ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡ..

Masked Aadhaar Card

Masked Aadhaar Card

ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਪਛਾਣ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਮ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਈਡੀ ਪਰੂਫ਼ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਆਦਤ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਮਾਸਕਡ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ।

ਮਾਸਕਡ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਗੂਲਰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 8 ਅੰਕ ਲੁਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਸਕਡ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ।

ਮਾਸਕਡ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਾਸਕਡ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ PDF ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਡਾਉਨਲੋਡ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸਕਡ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।

1- ਮਾਸਕਡ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ https://uidai.gov.in/ ‘ਤੇ ਜਾਓ।

2- My Aadhaar ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਡਾਊਨਲੋਡ ਆਧਾਰ ਵਾਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।

3- ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਕੈਪਚਾ ਕੋਡ ਐਂਟਰ ਕਰੋ ਅਤੇ Send OTP ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

4- ਆਧਾਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਰਿਸੀਵ ਹੋਏ OTP ਨੂੰ ਐਂਟਰ ਕਰੋ ਅਤੇ Verify and Download ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

5- ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸਕਿੰਗ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ, Do you want a masked Aadhaar ਆਪਸ਼ਨਦੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਚੈਕਬਾਕਸ ‘ਤੇ ਟਿਕ ਮਾਰਕ ਕਰ ਦਿਓ।

6- ਡਾਊਨਲੋਡ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

7- ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਅੱਖਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਪੀਟਲ ਲੇਟਰਸ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਦਾ ਸਾਲ ਦਰਜ ਕਰੋ।

ਇਹ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀ PDF ਫਾਈਲ ਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਹੈ।ਡਾਊਨਲੋਡ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਧਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ PDF ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ‘ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਸਿਰਫ ਆਖਰੀ ਚਾਰ ਅੰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ PDF UIDAI ਦੁਆਰਾ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡਿਜੀਟਲੀ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵਾਗ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ QR ਕੋਡ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇਗਾ।

READ ALSO : ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਛਮੀ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਲਰਟ, ਜਾਣੋ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਹੇਗਾ ਮੌਸਮ

Masked Aadhaar Card

[wpadcenter_ad id='4448' align='none']