NPS ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਿਵੇਸ਼, ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਵਧੀਆ ਰਿਟਰਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਬਚਤ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ..

nps pension scheme

nps pension scheme

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (NPS) ਵਿੱਚ, ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ NPS ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ NPS ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਉਮਰ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ NPS ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

NPS ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ PFRDA ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਲ 7 ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗਾਹਕ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਦਲਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ਤੋਂ NPS ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਢਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ 60 ਫੀਸਦੀ ਫੰਡ 
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਫੰਡ ਕਢਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫੰਡ ਦੇ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰੀਦਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲਨਾ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਫੰਡ ਕਢਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ NPS ‘ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਢਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗੀ।

ਟੈਕਸ ਛੋਟ
ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 80CCD (1), ਸੈਕਸ਼ਨ 80CCD (1B), ਅਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 80CCD (2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ਨ 80CCD (1B) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਤੁਸੀਂ NPS ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਧਾਰਾ 80ਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 1,50,000 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

read also:ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬਣਨ ਲਈ ਮਰਦ ਦੇ ਸਾਥ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਾਣੋ ਵਿਗਿਆਨ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ?

ਦੋ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੋ
NPS ਵਿੱਚ 2 ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਟੀਅਰ 1 ਅਤੇ ਟੀਅਰ 2. ਟੀਅਰ 2 ਖਾਤਾ ਇੱਕ ਬਚਤ ਖਾਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟੀਅਰ 1 ਖਾਤਾ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਖਾਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ

nps pension scheme

[wpadcenter_ad id='4448' align='none']