ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ TDS, ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ

TDS Deduction

TDS Deduction

ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ TDS ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਦਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰੋਤ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ (Tax Deduction at Source) ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟੈਕਸ ਹੈ।

ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਟੈਕਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਕਿ ਟੀਡੀਐਸ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

TDS ਨਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ
ਆਮਦਨ ਤੋਂ TDS ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ 15G ਜਾਂ 15H ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਰਅਸਲ, ਫਾਰਮ 15H ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

TDS ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਕਲਪਾਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਮ ਲੋਨ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਟੀਡੀਐਸ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?

PPF (ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ)
NPS (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ)
ਯੂਲਿਪ (ਯੂਨਿਟ-ਲਿੰਕਡ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ)
ਸੁਕੰਨਿਆ ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਯੋਜਨਾ
ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਐੱਫ.ਡੀ
ELSS (ਇਕਵਿਟੀ-ਲਿੰਕਡ ਸੇਵਿੰਗਜ਼ ਸਕੀਮ) ਫੰਡ

PPF: ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਕਮ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਰਿਟਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਤੇ ਧਾਰਾ 80C ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸੁਕੰਨਿਆ ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਯੋਜਨਾ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 80C ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

READ ALSO: ਬੁਰਸ਼ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਦੰਦਾਂ ‘ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਖ਼ੂਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ, ਜਾਣੋ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਬਚਾਅ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

NPS- ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 80CCD ਦੇ ਤਹਿਤ NPS ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ TDS ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

TDS Deduction

[wpadcenter_ad id='4448' align='none']