2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੱਲ ਦਿਓ ਧਿਆਨ, ਇਹਨਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋ ਔਟਿਜ਼ਮ ਦੀ ਪਛਾਣ

World Autism Awareness Day

World Autism Awareness Day

ਵਿਸ਼ਵ ਔਟਿਜ਼ਮ ਦਿਵਸ (ਸ਼ਬਦ ਔਟਿਜ਼ਮ ਦਿਵਸ 2024) ਹਰ ਸਾਲ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਟਿਜ਼ਮ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਡਿਸਆਰਡਰਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਟਿਜ਼ਮ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟ ਵਜ਼ਨ, ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਜਣੇਪਾ ਮੋਟਾਪਾ, ਸ਼ੂਗਰ, ਇਮਿਊਨ ਵਿਕਾਰ, ਜਾਂ ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਔਟਿਜ਼ਮ ਦੇ ਲੱਛਣ 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਔਟਿਜ਼ਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਟਿਜ਼ਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?

ਔਟਿਜ਼ਮ ਕੀ ਹੈ?
ਔਟਿਜ਼ਮ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਡਿਸਆਰਡਰ (ASD) ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਭਿੰਨ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਸਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸਧਾਰਨਤਾਵਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਧਾਰਨ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਆਦਿ।

ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਟਿਜ਼ਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਔਟਿਜ਼ਮ ਦੇ ਲੱਛਣ
ਔਟਿਜ਼ਮ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਲੱਛਣ 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਔਟਿਜ਼ਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਟਿਜ਼ਮ ਦੇ ਕੁਝ ਲੱਛਣ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ-
ਬੱਚਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਜੇਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿਓ।
ਖੇਡਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਣਾ
ਅਚਾਨਕ ਹਾਈਪਰ ਬਣ
ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ
ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ
ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ
ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਆਦਿ।
ਔਟਿਜ਼ਮ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ
ਔਟਿਜ਼ਮ ਲਈ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

ਜੈਨੇਟਿਕ ਕਾਰਕ: ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਨੂੰ ਔਟਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਔਟਿਜ਼ਮ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕੁਝ ਜੈਨੇਟਿਕ ਜਾਂ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹੋਣ
ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ
ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਬੁਢਾਪਾ, ਆਦਿ।

READ ALSO :IPL 2024 ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਟੇਬਲ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਟਾਪ ਤੇ ਅਤੇ ਕਿਸਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਆਰੇਂਜ ਕੈਪ..

World Autism Awareness Day

[wpadcenter_ad id='4448' align='none']